0523-764764          info@optiek-animo.nl

Disclaimer

Optiek Animo besteedt veel zorg aan de creatie van deze website, maar kan de correctheid van de informatie niet garanderen. De gebruiker moet er van bewust zijn dat de informatie kan veranderen zonder dat hij daarvan vooraf op de hoogte wordt gebracht. Optiek Animo kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de site of voor het gebruik dat hiervan wordt gemaakt.

 

Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

 

Inhoud

 

Optiek Animo spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

 

Externe links

 

Optiek Animo maakt op haar website een vermelding en verwijzing naar diverse andere sites. Voor de kwaliteit van de inhoud, de toegang daartoe of de producten of diensten van de op haar website gelinkte sites kan Optiek Animo geen aansprakelijkheid aanvaarden.

 

Auteursrecht

 

De volledig website is het exclusieve eigendom van Optiek Animo.

Het is zonder schriftelijke toestemming van Optiek Animo niet toegestaan om (delen van) deze website op te slaan, te wijzigingen, bewerken, vermenigvuldigen, openbaar te maken of aan derden ter beschikking te stellen.

 

Optiek Animo geeft de ingelogde bezoeker van deze site de toestemming om de opgenomen gegevens te kopiëren, af te drukken en aan te wenden onder de voorwaarde dat deze gegevens louter voor informatieve doeleinden van de bezoeker worden aangewend, en met uitsluiting van elke verdere verveelvoudiging, distributie, commercialisatie of exploitatie onder derden.

 

Privacy

 

Persoonlijke gegevens die u eventueel aan Pajuk Optiek Animo verstrekt, worden opgenomen in de database van Optiek Animo. Deze gegevens worden door Optiek Animo gebruikt voor administratieve doeleinden en gepersonaliseerde informatie- en promotiecampagnes i.v.m. onze producten/diensten. U beschikt over een inzage-, correctie- en verwijderingsrecht. ( zie ook het privacy reglement)

 

Aansprakelijkheid

 

Optiek Animo is niet aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.

 

Toegang

 

Optiek Animo behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de uitgever de toegang tot de webpagina monitoren.

 

Geschil

 

Ieder geschil met betrekking tot de site van Optiek Animo valt onder de toepassing van de Nederlandse wetgeving.

 

 

 

 

Optiek Animo

  • Postbus 288, 7770 AG Hardenberg
  • Tel: 0523-764764
  • info@optiek-animo.nl

Copyright – optiek-animo.nl